Rapport fra AFP-utvalget

AFP-utvalget har vært ledet av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, og har bestått av lederne for åtte organisasjoner i arbeidslivet: LO, NHO, Unio, HSH, YS, Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Finansnæringens Arbeidsgiverforening. I tillegg har fornyings- og administrasjonsministeren og KS møtt i utvalget som observatører, som representanter for arbeidsgiverne i offentlig sektor. Rapporten ble offentliggjort 6. februar 2008.

  • Rapport AFP (pdf) 
  • Vedlegg 1 Mandat AFP-utvalget (pdf)
  • Vedlegg 2 Fakta om AFP (pdf)
  • Vedlegg 3 Utmåling ny AFP (pdf) 
  • Vedlegg 4 Finansiering av ny AFP (pdf) 
  • Vedlegg 5 AFP som tidsbegrenset ordning (pdf) 
  •  

    Word-versjon: