Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

April 2013

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2013.