Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2016

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2016. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2016.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av kommuneøkonomien i 2015 og 2016 er basert på det samme tallgrunnlaget som er benyttet i Nasjonalbudsjettet 2017, som ble lagt fram 6. oktober 2015.

De faglige begrepene i denne rapporten er forklart i vedlegg 17.

Last ned rapporten (pdf)