Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - sommeren 2017

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin rapport for sommeren 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene, med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2016.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av økonomien bygger på nasjonalregnskapstall som ble publisert av Statistisk sentralbyrå 7. juni 2017, samt finansielle sektorregnskaper, publisert 14. juni 2017. Omtalen av tjenestene baserer seg hovedsakelig på reviderte KOSTRA-tall for 2016, publisert 15. juni 2017.

Til det første konsultasjonsmøtet mellom staten og kommunesektoren i 2017 la utvalget fram ett notat om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren og ett notat om hvordan den demografiske utviklingen anslås å påvirke kommunesektorens utgifter. Disse notatene er gjengitt som kapittel 3 og 4 i denne rapporten.

De faglige begrepene i denne rapporten er forklart i vedlegg 7.

Last ned rapporten (pdf)