Rapport fra internasjonal konferanse om lærerprofesjonen

Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet deltok på konferansen "The International Summit on the Teaching Profession" - om utviklingen av lærerprofesjonen - i New York i mars 2011. Rapporten oppsummerer konferansen.

Statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet deltok  på konferansen "The International Summit on the Teaching Profession" -  om utviklingen av lærerprofesjonen - i New York i mars 2011.

The International Summit on the Teaching Profession var initiert av den amerikanske utdanningsministeren Arne Duncan, og ble arrangert av det amerikanske utdanningsdepartementet i samarbeid med OECD og Education International.

Utdanningspolitikere og ledere fra lærerorganisasjoner i de inviterte landene bidro med råd og innspill.

Noen av hovedtemaene som ble diskutert var rekruttering av lærere, forberedelser til lærerrollen, veiledning og videreutdanning.

Nå foreligger rapporten fra konferansen, som summerer opp  diskusjonene og beskriver ulike lands tilnærminger.