Sørlandet i verden - verden på Sørlandet

Rapport fra Sørlandsutvalget 2013

Sørlandsutvalget har utredet hvordan regionen kan utvikle næringslivet, slik at verdiskapingen og sysselsettingen kan bli enda sterkere i landsdelen. Rapporten gir en oversikt over utfordringer, muligheter og rammebetingelser for næringsutvikling på Sørlandet, samt utvalgets forslag til tiltak.

Les rapporten fra Sørlandsutvalget her.