Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

Rapport KS1: Utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

KS1: Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge