Rapport Kulturrådet: Vurdering av utflytting av administrative oppgaver

Norsk kulturråd er bedt om å vurdere om det er administrative oppgaver i virksomheten som kan lokaliseres andre steder enn i Oslo, der Norsk kulturråd har sin adresse i dag. Målet er å knytte tettere kontakt med fagmiljøer andre steder i landet, og slik styrke administrasjonens kompetanse og arbeid og legge til rette for større regionalt og geografisk mangfold.

Rapporten "Vurdering av utflytting av administrative oppgaver" (.pdf)