Rapport: Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti og -tilskudd for OL/PL i Oslo 2022

Rapport til Finansdepartementet og Kulturdepartementet

DNV GL AS (DNV GL), Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og ÅF Advansia AS har utarbeidet rapporten.

Forsiden til kvalitetssikringsrapport av søknad om statsgaranti og -tilskudd for OL/PL i Oslo 2022.
(DNV-GL)

Lenke til rapporten (.pdf)