Markets for applied research: A comparative analysis of R&D-systems in five countries

Komparativ analyse av nasjonale modeller for anvendt forskning

Rapporten «Markets for applied research» sammenligner det norske systemet for anvendt forskning med systemene i Danmark, Finland, Nederland og Sverige. Rapporten viser at Norge har et åpent system for forskningstjenester, og bekrefter at forskningsinstituttene spiller en relativt stor rolle i det norske forskningssystemet, særlig når det gjelder anvendt forskning.

Rapporten Markets for applied research sammenligner det norske systemet for anvendt forskning med systemene i Danmark, Finland, Nederland og Sverige. Rapporten viser at Norge har et åpent system for forskningstjenester, og bekrefter at forskningsinstituttene spiller en relativt stor rolle i det norske forskningssystemet, særlig når det gjelder anvendt forskning.

Organiseringen av den norske anvendte forskningen gir gode resultater for forskningsinstituttene, både i form av høy relevans og høy grad av internasjonalisering. Rapporten peker imidlertid på enkelte langsiktige organisatoriske utfordringer. Forskningsinstituttene kan ifølge rapporten spille en rolle i å fremkalle fornyelse av norsk næringsliv. Videre framheves behovet for å gjøre forskningssystemet – særlig forskningsinstituttene – bedre rustet til å produsere kunnskap av høy kvalitet og som er rettet inn mot å bidra til løsninger av store samfunnsutfordringer.

Prosjektet er gjennomført av NIFU i samarbeid med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og Dansk senter for forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus universitet.