Rapport om EUs fremtidige forskningspolitikk (.pdf)

Skrevet av rådgiver Erik Yssen sommeren 2004.