Rapport om EUs fremtidige forskningspolitikk (.pdf)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Skrevet av rådgiver Erik Yssen sommeren 2004.