Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag

Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag

I brev av 20.04.2005 ba Olje- og energidepartementet Gassco undersøke grunnlaget for å utarbeide forretningsplaner for etablering av gassrør til henholdsvis Grenland og Skogn/Trondheim. Gassco har nå levert en rapport om dette arbeidet.

Gassco har fått tilstrekkelig tilslutning fra interessenter til å fortsette prosjekteringen av Grenlandsrøret, som er utvidet til å inkludere avgrening til Agder og videreføring til Østfold og Vest-Sverige. Prosessen rundt gassrøret til Skogn videreføres ikke i denne omgang. Som et bidrag til rapporten har Statnett analysert effekter for sentralnettet som følge av ny kraftproduksjon.

Gasscos oversendelsesbrev til OED

Gassrør til Grenland

Gassrør til Skogn

Sluttrapporten fra Statnett: Synergier mellom gass og kraft i Midt-Norge og på Østlandet

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet 15.desember 05: Rapport om gassrør til Grenland og Trøndelag overlevert Enoksen