Rapport om samarbeidet mellom barnehage og barneverntjeneste

NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en kartleggingsundersøkelse om samarbeidet mellom barnehage og barnevern.

NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en kartleggingsundersøkelse om samarbeidet mellom barnehage og barnevern. Undersøkelsen viser at det er en klar sammenheng mellom å sende en bekymringsmelding til barnevernet og ha barn i barnehagen på hjelpetiltak. Barnehagene har rutiner for samarbeid med barnevernet, men undersøkelsen viser at det er behov for  felles samordning av rutiner og tiltak for kompetanseutvikling som inkluderer alle barnehagene i den enkelte kommune.

Les rapporten her