Rapport om tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Fafo har undersøkt bruken av tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv.

 rapporten Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv (Fafo-rapport 2015:10) har Fafo undersøkt bruk av tilkallingskontrakter og kjennetegn ved tilkallingsvikarer, dvs. ansatte på tilkallingskontrakt.

Rapporten


Les rapporten her (Fafos nettside)

Oppdragstaker

Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen, Fafo.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.