Rapport: Produksjonsreguleringer i havbruk

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Kontali Analyse og Sintef Fiskeri og havbruk laget rapportent; Produksjonsreguleringer i havbruk: Tilleggsutredning - Rullerende gjennomsnittlig MTB.

Rapporten Produksjonsreguleringer i havbruk: Tilleggsutredning - Rullerende gjennomsnittlig MTB [pdf]

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Kontali Analyse og Sintef Fiskeri og havbruk gjort en tilleggsutredning av effektene av rullerende gjennomsnittlig MTB. 

Rapporten ble presentert 30. august 2013.

 

Forfattere  

Kontali Analyse

Ragnar Nystøyl

Jan Petter Kosmo

Lars Liabø

Ruth Kongsvik Brandvik

SINTEF Fiskeri og havbruk

Trude Olafsen

Merete Gisvold Sandberg

Ulf Winther