Rapport: Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Av Marte Winsvold, Hilmar L. Mjelde og Jill Loga, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2017-4

Å iverksette anti-radikaliseringstiltak rettet mot hele den muslimske befolkningen, kan oppleves som stigmatiserende og virke mot sin hensikt. Det viser en ny rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i muslimske trossamfunn.

Rapporten "Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme" (.pdf)