Melting snow and ice. A call for action

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og tidligere visepresident i USA, Al Gore, presenterte rapporten "Melting snow and ice. A call for action" under klimatoppmøtet i København 14. desember.