Rapporter og prosjektoppdrag som kommisjonen har satt ut

Rapporter og prosjektoppdrag som kommisjonen har satt ut

Korfor obligatorisk pensjon? Om føremåla med obligatoriske pensjonsordningar og vilkåra for at dei skal bli oppnådd. Ein rapport på oppdrag frå Pensjonskommisjonen av Asbjørn Rødseth, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo

Les rapporten her (2,2 MB) i pdf-format

Folketrygdens pensjonssystem: Tillit, tilfredshet og politiske holdninger. Et notat utarbeidet på oppdrag av Pensjonskommisjonen. Av Ann-Helén Bay og Axel West Pedersen, NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Les notatet her i pdf-format

Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver Rapport 4/2002 av Erik Hernæs, Knut Røed og Steinar Strøm ved Frischsenteret

Les rapporten her i pdf-format