Rapporter om pensjon i private barnehager

BDO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet to rapporter om pensjonspåslaget i private barnehager.