Høring - Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

Det skal rapporteres om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet. Konvensjonen er fremforhandlet under FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Miljøverndepartementets utkast til rapportering sendes på høring, og endringer i forhold til forrige rapportering fremgår i dokumentet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2013