Rapport om Norges gjennomføring av FNs barnekonvensjon

Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter. Sendt 6. oktober 2016.

Last ned rapporten (PDF). 

Rapportforside