Re rapporten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Etterundersøkelse av kommunesammenslutningen mellom Ramnes og Våle i Vestfold fylke.

Re rapporten

Agenda Utredning & Utvikling har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet gjennomført en etterundersøkelse av kommunesammenslutningen mellom Ramnes og Våle i Vestfold fylke.

Se rapporten (PDF-format)