Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet gjennomført en analyse av regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018.