Registrering av offentlig støtte i nasjonalt register

I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register for offentlig støtte innen 1. juli 2016.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.06.2016