Regjeringen foreslår endringer i energiloven og naturgassloven

Dette som følge av gjennomføring av EUs nye regler for kraftmarkedet og naturgassmarkedet i norsk lovgivning. (07.04.06)

Pressemelding

Nr.: 42/06
Dato: 07.04.2006

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Regjeringen foreslår endringer i energiloven og naturgassloven

Selskapsmessig og funksjonelt skille
Regjeringen har i statsråd i dag fremmet forslag om endringer i energiloven og naturgassloven som følge av gjennomføring av EUs nye regler for kraftmarkedet og naturgassmarkedet i norsk lovgivning.

I energiloven foreslås nye regler om krav til organisering av kraftselskaper. Dette innebærer krav om å skille nettvirksomheten fra kraftproduksjon og kraftsalg i de største selskapene.

-Jeg vil ikke gjennomføre tvangsmessig omorganisering av mindre kraftselskaper slik som den forrige regjeringen la opp til. Jeg vil derfor følge minimumskravet i eldirektivet for selskapsmessig og funksjonelt skille for våre kraftselskaper, sier olje- og energiministeren. De nye reglene vil dermed bare omfatte selskaper med mer enn 100 000 nettkunder.

-Faren for ulovlig kryssubsidiering og diskriminerende atferd fra nettselskapene kan motvirkes gjennom eksisterende regulering og de tiltak jeg nå foreslår for å styrke håndhevingen, sier statsråd Enoksen.

Innenfor rammen av gassmarkedsdirektivet er det mulig å ta hensyn til spesielle forhold i de landene der gassmarkedene er lite utviklet. Gjennomføring av dette direktivet i Norge vil derfor ta hensyn til at det norske nedstrømsgassmarkedet er å regne som et marked under oppbygging.

Bedre beskyttelse for strømkunder
Lovforslaget inneholder regler som vil gi økt forbrukerbeskyttelse.

-Forbrukerne gis blant annet bedre beskyttelse ved at jeg nå skjerper vilkårene for nettselskapenes leveringsplikt i tilfeller der kontrakten med kraftleverandøren opphører, for eksempel ved konkurs, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. -Dette gjelder også i tilfeller der slik kontrakt ennå ikke er inngått, eksempelvis ved flytting.