Regjeringens forenklingsprosjekt og strategi for små og mellomstore bedrifter - Status

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I denne brosjyren finner du en beskrivelse av status i regjeringens forenklingsprosjekt i tillegg til status for tiltakene i regjeringens strategi for små- og mellomstore bedrifter.

I denne brosjyren finner du en beskrivelse av status i regjeringens forenklingsprosjekt i tillegg til status for tiltakene i regjeringens strategi for små- og mellomstore bedrifter.