Regjeringens handlingsplan for Et enklere Norge 2005-2009: Forenkling og tilrettelegging for næringslivet (pdf 290 kB)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet