Regjeringens innbyggerkonferanse 2007

Regjeringens innbyggerkonferanse ble arrangert for første gang 20. mars 2007. Folk fra hele landet ble invitert til å møte representanter for departementer og andre myndigheter for å si si mening om hvordan kvaliteten på offentlig virksomhet kan bli bedre.

Regjeringens innbyggerkonferanse 2007Regjeringens innbyggerkonferanse ble arrangert for første gang 20. mars 2007.

Folk fra hele landet ble invitert til å møte representanter for departementer og andre myndigheter for å si si mening om hvordan kvaliteten på offentlig virksomhet kan bli bedre. Innbyggerens møte med forvaltningen, særlig språk, holdninger og kommunikasjon stod sentralt.

I etterkant av konferanse har Fornyings- og administrasjonsdepartementet gått igjennom og sett på hva deltakerne satte søkelys et på. Denne rapporten gir en god oppsummering av det viktigste som kom frem på konferansen.

Regjeringens innbyggerkonferanse 2007 (PDF, 1 MB)