Høring - Regler for handel med varer i EØS

Europakommisjonens forslag til nye og bedre regler for handel med varer i EØS

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2007

I februar 2007 la Europakommisjonen frem et forslag til nytt vareregelverk (varepakken). Forslaget behandles nå i Europaparlamentet og Rådet, med sikte på vedtak første halvår 2008. Under finner du lenker til to kommentarer EFTA sendte til Europaparlamentet 6. juli 2007. Innspillene Norge kom med til EFTAs felles kommentar, var blant annet basert på høringsuttalelser Nærings- og handelsdepartementet mottok i høringsrunden.

EFTAs kommentarer til forslaget om prosedyrer der myndighetene vil kreve at nasjonale tekniske regler skal følges for produkter som markedsføres lovlig i et annet EØS-land.

EFTAs kommentarer til forslag til forordning om akkrediterings- og markedskontrollkrav i forbindelse med markedesføring av produkter og en beslutning om felles regler for markedsføring av produkter.