Representasjonsordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rundskriv Q-21/2012

Representasjonsordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktig for å sikre god brukarmedverknad. Ordninga er derfor og viktig for lokaldemokratiet. Gjennom eit godt fungerande råd kan ein sikra seg at verdifull erfaringskompetanse på ein systematisk måte blir spilt inn i tenesteutvikling - og planarbeidet i kommunen

Representasjonsordninga er viktig for å sikre god brukarmedverknad. Ordninga er derfor og viktig for lokaldemokratiet. Gjennom eit godt fungerande råd kan ein sikra seg at verdifull erfaringskompetanse på ein systematisk måte blir spilt inn i tenesteutvikling - og planarbeidet i kommunen

Kommunane og fylkeskommunane må ta stilling til kva slag ordning dei skal ha. Lova gir kommunane og fylkeskommunane stor fridom, men krev at det skal vere ei formalisert ordning. Erfaring viser at nokre råd er overarbeide fordi dei har fått for mange saker.

Kommunane må derfor gå kritisk gjennom kva dei oversender til rådene.

Les hele rundskrivet i PDF-versjon.