Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14

Det er for 2014 foreslått avsatt ca 6,9 milloner kroner på statsbudsjettet kap. 846 post 70 til tilskudd til frivillige organisasjoner som har klare familie- og/eller likestillingspolitiske mål eller tiltak. Midlene forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Rundskriv Q-17/14 (PDF)