Retningslinjer for tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt)

Rundskrivet for tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt)er nå oppdatert - Q-03/2011

Rundskrivet for tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) er nå oppdatert - Q-03/2011. Søknad om tilskudd gjøres via bufetat sine sider.

Revidert rundskriv Q-03/2011 (pdf)