Risiko- og sårbarhetsanalyse av dagligvareforsyningen til Nord-Norge (pdf-format)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet