Rundskriv F-045-01 Vedlegg 2

Vedlegg 2

REGNEEKSEMPEL

med utgangspunkt i gjeldende årsrammer på barnetrinnet

Gjeldende årsramme pr. 10.10.01 for barnetrinnet er 950 timer.

For alle lærere:

1% økning pr. 01.01.02 beregnes ut fra 950 timer.

3% økning fra 01.08.02 beregnes ut fra 950 timer

For lærere over 58 - 60 år

1% reduksjon pr. 01.01.02 beregnes ut fra 950 timer

5% reduksjon fra 01.08.02 beregnes ut fra 950 timer.

For lærere over 60 år:

1% reduksjon pr. 01.01.02 beregnes ut fra 950 timer

5% reduksjon fra 01.08.02 beregnes ut fra 950 timer.

7% reduksjon beregnes ut fra 950 timer (HTA s pkt 5.10)

Årsramme for lærere under 58 år:

Pr. 01.01.02 : 950 timer + (950 timer * 1%) = 960 timer (avrundet)

Pr. 01.08.02 : 960 timer + (950 timer* 3%) = 988 timer (avrundet)

Årsramme for lærere 58 - 60 år:

Pr. 01.01.02: 960 timer - (950 timer *1%) = 950 timer (avrundet)

Pr. 01.08.02: 988 timer - (950*1% +950 timer*5%)= 931 timer

Maks. nettoreduksjon for lærere 58-60 år i forhold til gjeldende årsramme

pr. 10.10.01 = 2%

(Reduksjon i årsrammen i antall timer = 950 - 931 = 19 timer)

(Reduksjon i årsrammen i prosent: 19/950 * 100 = 2 % )

Nettoreduksjon for lærere over 60 år:

Pr. 01.01.02: 960 timer - (950 timer *8 %) = 884 timer

Pr. 01.08.02 : 988 timer - (950timer *13%) = 865 timer (avrundet)

Maks. nettoreduksjon for lærere over 60 år i forhold til gjeldende årsramme

pr.10.01.01 = 9 % (avrundet)

(Reduksjon i antall timer: = 950 - 865= 85 timer)

(Reduksjon i prosent:= 85/950 *100 = 9 % )

Departementet vil utarbeide nye fullstendige årsverkstabeller for både grunn- og videregående skole i forbindelse med revisjon av arbeidstidsavtalen.