Rundskriv F-045-99

Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000 (30.06.99) Rundskrivet erstatter F-048-98

Rundskriv F-045-99

Saksnr. 99/111

30.06.1999

Rundskrivet erstatter F-048-98

Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar

Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har i medhald av hovudavtalen § 33 nr 3, etter drøftingar med lærarorganisasjonane, fastsett ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket for skoleåret 1999/2000.

Når det gjeld praktiseringa av hovudavtalen del II §§ 33-35 syner vi til rundskriv linkdoc014005-991153#docF-09-95.

Ordninga for skoleåret 1998/99 er som følgjer:

1. Med heimel i hovudavtalen § 33 nr 3 har Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet fastsett følgjande ressurser til fastlønna tillitsvalde i skoleverket for skoleåret 1999/2000:

Skoleverket totalt

Grunnskolen: 88,7 årsverk
Vidaregåande skole: 35,7 årsverk

Grunnskolen

Norsk Lærarlag 72,0 årsverk
Lærarforbundet 14,4 årsverk
Skolenes landsforbund 1,2 årsverk
Norsk Skolelederforbund 0,8 årsverk
NMM 0,3 årsverk

Vidaregåande skole

Lærarforbundet 26,9 årsverk
Skolenes landsforbund 3,3 årsverk
Norsk Sjukepleiarforbund 0,9 årsverk
NITO 0,8 årsverk
Norsk Lærarlag 0,8 årsverk
Lærernes Yrkesforbund 0,7 årsverk
Norske Sivilingeniørers
Forening
0,5 årsverk
Norsk Skolelederforbund 0,5 årsverk
Norsk Musikerforbund 0,5 årsverk
NMM 0,4 årsverk
Norsk Naturforvalterforbund 0,4 årsverk

2. Hovudavtalen med tilpassing av Del I til skoleverket skal følgjast. Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har fastsett følgjande:

A) Dei tildelte ressursane skal berre nyttast av dei tillitsvalde i verksemdene, jf. tilpassingsavtalen til hovudavtalen § 2 pkt 1 der den enkelte kommune/ fylkeskommune er definert som verksemd i grunnskolen/vidaregåande skole.

B) Formuleringa "styremøter og møter i faste organ" i hovudavtalen § 34 dekker òg møte i utval som er oppnemnde av og/eller rådgjevande for styret.

B1) Norsk Lærarlag har utanom dei styreoppnemnde utvala, fire grupper rådgjevande organ i sin organisasjon - avdelingar, seksjonar, utval og leiarmøter - som alle er rådgjevande for organisasjonen sine styrande organ. Avdelinga sine styre blir valde på eigne årsmøte på fylkes- og landsplan. Utvala vert valde på fylkesårsmøte og på landsmøte i organisasjonen. Leiarmøtene på fylkesplan består av fylkesstyret og leiarane i lokallaga. På landsplan er leiarmøtene samansett av landsstyret og leiar og nestleiar i fylkeslaga.

Hovudavtalen § 34, pkt 1 omfattar derfor òg organisasjonane sine leiarmøte og årsmøte, styremøte og leiarmøte i avdelingar og utval på fylkes- og landsplan.

B2) For Lærarforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Skolelederforbund og dei andre lærerorganisasjonane sitt vedkommande skal uttrykket "styremøter og møter i faste organ" i hovudavtalen òg omfatte organisasjonane sine årsmøte, styremøte og leiarmøte samt møte i rådgjevande utval på fylkes- og landsplan.

C) Dersom den enkelte kommune/fylkeskommune ser det som teneleg, kan dei gje ytterlegare frigjeringsressurs, jf. Hovudavtalen § 33 pkt 3.

D) Ved delvis permisjon etter § 35 betaler arbeidsgjevar full lønn og krev refusjon frå vedkommande organisasjon for den prosentsats det er gitt permisjon for.

3. Årsverka som er avsett til arbeid som tillitsvalde i den einskilde verksemda (fastlønna tillitsvalde), jf pkt 1, vert fordelt på dei ulike verksemdene (kommunar/fylkeskommunar) slik det går fram av vedlagde lister.

4. Ordninga gjeld for skoleåret 1999/2000.

Dette rundskrivet erstattar rundskriv F-48-98

Med helsing

John Røyrvik
fung. avdelingsdirektør

Johannes Straume
førstekonsulent

linkintvedlegg001vedlegg 1
linkintvedlegg002vedlegg 2

Lagt inn 28. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
VEDLEGG
KommuneNorsk lærerlagLærerforbundetSkolenes
Landsforbund
NorskSkolelederforbundNMM
Halden0,44----
Fredrikstad0,920,40---
Moss0,44----
Sarpsborg0,640,25---
Hvaler0,06----
Aremark0,04----
Marker0,08----
Rømskog-----
Trøgstad0,08----
Spydeberg0,08----
Askim0,20----
Eidsberg0,120,10---
Skiptvet0,04----
Rakkestad0,12----
Råde0,10----
Rygge0,18----
Våler0,08----
Hobøl0,08----
Vestby0,24----
Ski0,360,10---
Ås0,24----
Frogn0,200,050,10--
Nesodden0,240,05---
Oppegård0,320,10---
Bærum0,840,55---
Asker0,500,25-0,10-
Aurskog-Høland0,24----
Sørum0,240,05---
Fet0,200,05---
Rælingen0,240,05---
Enebakk0,20----
Lørenskog0,320,15---
Skedsmo0,360,15---
Nittedal0,240,10---
Gjerdrum0,20----
Ullensaker0,240,05---
Nes0,24----
Eidsvoll0,24----
Nannestad0,20----
Hurdal0,20----
Oslo4,602,100,300,10-
Kongsvinger0,200,10---
Hamar0,390,11---
Ringsaker0,62----
Løten0,090,04---
Stange0,290,10---
Nord-Odal0,070,04---
Sør-Odal0,130,04---
Eidskog0,10----
Grue0,09----
Åsnes0,120,05---
Våler0,07----
Elverum0,30----
Trysil0,120,02---
Åmot0,08----
Stor-Elvdal0,04----
Rendalen0,05----
Engerdal0,04----
Tolga0,04----
Tynset0,11----
Alvdal0,06----
Folldal0,04----
Os0,05----
Lillehammer0,370,10---
Gjøvik0,410,10---
Dovre0,05----
Lesja0,04----
Skjåk0,04----
Lom0,06
Vågå0,07----
Nord-Fron0,11----
Sel0,12----
Sør-Fron0,05----
Ringebu0,09----
Øyer0,08----
Gausdal0,12----
Østre Toten0,270,05---
Vestre Toten0,180,10-0,10-
Jevnaker0,06----
Lunner0,16----
Gran0,190,10---
Søndre Land0,15----
Nordre Land0,11----
Sør-Aurdal0,06----
Etnedal0,03----
Nord-Aurdal0,12----
Vestre Slidre0,05----
Øystre Slidre0,07----
Vang0,04----
Drammen0,540,200,10--
Kongsberg0,320,05---
Ringerike0,360,150,10--
Hole0,08----
Flå0,08----
Nes0,08----
Gol0,080,05---
Hemsedal0,08----
Ål0,12----
Hol0,12----
Sigdal0,08----
Krødsherad0,08----
Modum0,160,05---
Øvre Eiker0,200,05-0,10-
Nedre Eiker0,28----
Lier0,280,10---
Røyken0,20----
Hurum0,12----
Flesberg0,08----
Rollag0,08----
Nore og Uvdal0,08----
Borre0,370,15---
Holmestrand0,170,10---
Tønsberg0,520,05---
Sandefjord0,52----
Larvik0,59--0,10-
Svelvik0,100,05---
Sande0,110,05---
Hof0,08----
Våle0,080,05---
Ramnes0,08----
Andebu0,130,05---
Stokke0,150,10---
Nøtterøy0,24----
Tjøme0,080,05---
Lardal0,08----
Porsgrunn0,36----
Skien0,540,25---
Notodden0,26----
Siljan0,06----
Bamble0,220,08---
Kragerø0,180,07---
Drangedal0,12----
Nome0,16----
0,12----
Sauherad0,12----
Tinn0,14----
Hjartdal0,06----
Seljord0,08----
Kvitseid0,08----
Nissedal0,06----
Fyresdal0,06----
Tokke0,06----
Vinje0,12----
Risør0,120,06---
Grimstad0,280,14---
Arendal0,640,17---
Gjerstad0,04----
Vegårdshei0,04----
Tvedestrand0,10----
Froland0,08----
Lillesand0,180,08---
Birkenes0,08----
Åmli0,040,01---
Iveland0,04----
Evje og Hornes0,040,04---
Bygland0,04----
Valle0,04----
Bykle0,04----
Kristiansand1,000,34---
Mandal0,280,06---
Farsund0,200,04---
Flekkefjord0,220,02---
Vennesla0,320,02---
Songdalen0,20----
Søgne0,220,05---
Marnadal-----
Åseral-----
Audnedal-----
Lindesnes-0,02---
Lyngdal0,20----
Hægebostad-----
Kvinesdal0,16----
Sirdal-----
Eigersund0,240,10---
Sandnes0,780,25--0,10
Stavanger1,58--0,10-
Haugesund0,44----
Sokndal0,080,05---
Lund0,080,05---
Bjerkreim0,08----
0,240,10---
Klepp0,240,05---
Time0,280,05---
Gjesdal0,160,05---
Sola0,36---0,10
Randaberg0,180,05---
Forsand0,04----
Strand0,180,05---
Hjelmeland0,080,05---
Suldal0,16----
Sauda0,140,05---
Finnøy0,08----
Rennesøy0,08----
Kvitsøy-----
Bokn-----
Tysvær0,240,05---
Karmøy0,700,150,10--
Utsira-----
Vindafjord0,16----
Bergen2,900,600,200,10-
Etne0,20----
Ølen0,20----
Sveio0,16----
Bømlo0,12----
Stord0,120,05---
Fitjar0,16----
Tysnes0,20----
Kvinnherad0,080,10---
Jondal0,04----
Odda0,12----
Ullensvang0,20----
Eidfjord0,04----
Ulvik0,04----
Granvin0,04----
Voss0,160,10---
Kvam0,200,05---
Fusa0,12----
Samnanger0,14----
Os0,16----
Austevoll0,20----
Sund0,160,05---
Fjell0,320,10---
Askøy0,120,10---
Vaksdal0,20----
Modalen0,04----
Osterøy0,16----
Meland0,12----
Øygarden0,200,10---
Radøy0,20----
Lindås0,080,10---
Austerheim0,12----
Fedje0,04----
Masfjorden0,04----
Flora0,11----
Gulen0,04----
Solund-----
Hyllestad-----
Høyanger0,08----
Vik0,04----
Balestrand0,04----
Leikanger0,04----
Sogndal0,100,05---
Aurland0,04----
Lærdal0,04----
Årdal0,080,05---
Luster0,080,05---
Askvoll0,08----
Fjaler0,04----
Gaular0,04----
Jølster0,04----
Førde0,110,05---
Naustdal0,24----
Bremanger0,28----
Vågsøy0,08----
Selje0,04----
Eid0,280,05---
Hornindal-----
Gloppen0,10----
Stryn0,280,05---
Molde0,400,15---
Kristiansund0,280,10---
Ålesund0,580,10---
Vanylven0,08----
Sande0,08----
Herøy0,24----
Ulstein0,20----
Hareid0,14----
Volda0,28----
Ørsta0,28----
Ørskog-----
Norddal-----
Stranda0,10----
Stordal-----
Sykkylven0,18----
Skodje0,080,05---
Sula0,160,05---
Giske0,10----
Haram0,20----
Vestnes0,18----
Rauma0,18----
Nesset0,04----
Midsund-----
Sandøy-----
Aukra0,08----
Fræna0,180,05---
Eide-----
Averøy0,10----
Frei0,100,05---
Gjemnes-----
Tingvoll0,04----
Sunndal0,180,05---
Surnadal0,14----
Rindal-----
Aure-----
Halsa-----
Tustna-----
Smøla-----
Trondheim1,900,230,10-0,10
Hemne0,040,02---
Snillfjord0,04----
Hitra0,120,04---
Frøya0,17----
Ørland0,12----
Agdenes0,04----
Rissa0,080,05---
Bjugn0,130,05---
Åfjord0,04----
Roan0,04----
Osen0,04----
Oppdal0,080,04---
Rennebu0,080,02---
Meldal0,04----
Orkdal0,240,08---
Røros0,040,06---
Holtålen0,04----
Midtre Gauldal0,040,02---
Melhus0,290,07---
Skaun0,080,05---
Klæbu0,140,08---
Malvik0,230,09---
Selbu0,040,05---
Tydal-----
Steinkjer0,420,05---
Namsos0,240,05---
Meråker0,04----
Stjørdal0,340,05---
Frosta0,04----
Leksvik0,06----
Levanger0,460,05---
Verdal0,240,05---
Mosvik-----
Verran0,04----
Namdalseid0,04----
Inderøy0,18----
Snåsa0,06----
Lierne0,04----
Røyrvik-----
Namsskogan-----
Grong0,06----
Høylandet-----
Overhalla0,08----
Fosnes-----
Flatanger-----
Vikna0,040,05---
Nærøy0,12----
Leka-----
Bodø0,48-0,10--
Narvik0,380,15---
Bindal-----
Sømna0,02----
Brønnøy0,26----
Vega-----
Vevelstad0,04----
Herøy-----
Alstadhaug0,240,10---
Leirfjord-----
Vefsn0,280,15---
Grane0,04----
Hattfjelldal-----
Dønna-----
Nesna-----
Hemnes-0,16---
Rana0,470,15---
Lurøy-----
Træna0,04----
Rødøy-----
Meløy0,32----
Gildeskål-----
Beiarn0,04----
Saltdal0,140,05---
Fauske0,300,05---
Skjerstad-----
Sørfold-----
Steigen-----
Hamarøy-----
Tysfjord-----
Lødingen-----
Tjelsund-----
Evenes-----
Ballangen-----
Røst0,04----
Værøy0,04----
Flakstad0,04----
Vestvågøy0,260,10---
Vågan0,24----
Hadsel0,18----
-----
Øksnes0,16----
Sortland0,230,10---
Andøy0,16----
Moskenes0,04----
Harstad0,500,05---
Tromsø1,120,400,10--
Kvæfjord0,12----
Skånland0,04----
Bjarkøy-----
Ibestad-----
Gratangen-----
Lavangen-----
Bardu0,06----
Salangen0,04----
Målselv0,20--0,10-
Sørreisa0,04----
Dyrøy-----
Tranøy0,04----
Torsken-----
Berg-----
Lenvik0,40----
Balsfjord0,12----
Karlsøy0,04----
Lyngen0,04----
Storfjord0,04----
Kåfjord0,04----
Skjervøy0,04----
Nordreisa0,12----
Kvænangen-----
Vardø0,140,05---
Vadsø0,07----
Hammerfest0,18----
Kautokeino0,090,05---
Alta0,300,10---
Loppa0,06----
Hasvik0,05----
Kvalsund0,05----
Måsøy0,06----
Nordkapp0,11----
Porsanger0,100,05---
Karasjok0,09----
Lebesby0,05----
Gamvik0,06----
Berlevåg0,05----
Tana0,12----
Nesseby0,05----
Båtsfjord0,07----
Sør-Varanger0,20----
Sum72,0014,401,200,800,30
Totalt88,70
Lagt inn 28. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
VEDLEGG

Videregående skole

Årsverk fordelt på fylke og organisasjon

Fylkelærer-
forbundet
SL 1)Norsk
Sykepleier-
forbund
NITO 2)Norsk
Lærerlag
LY 3)Norske
Sivilingeniørers
Forening
Norsk
skoleleder-
forubund
Norsk
Musiker-
forbund
NMM 4)NaFo 5)
Østfold1,400,15---0,70-----
Akershus1,700,20--0,15---0,10--
Oslo1,600,300,75-0,10---0,20--
Hedmark1,350,20----0,05----
Oppland1,350,10------0,05--
Buskerud1,400,25-0,60--0,11----
Vestfold1,400,10---------
Telemark1,300,15-----0,10---
Aust-
Agder
1,200,10---------
Vest-
Agder
1,300,10----0,24----
Rogaland1,600,10-0,200,10----0,150,40
Hordaland1,800,250,10-0,10--0,100,050,15-
Sogn og
Fjordane
1,200,10---------
Møre og
Romsdal
1,500,15--0,10-0,05----
Sør-
Trøndelag
1,550,30-----0,100,050,10-
Nord-
Trøndelag
1,300,10-----0,10---
Nordland1,500,300,05-0,15--0,10---
Troms1,300,20--0,10-0,05-0,05--
Finnmark1,150,15---------
Sum26,903,300,900,800,800,700,500,500,500,400,40
Totalt35,70
1) SL=Skolenes landsforbund 2) NITO=Norges Ingeniørorganisasjon 3) LY=Lærernes Yrkesorganisasjon 4) NMM=Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening 5) NaFo=Norsk Naturforvalterforbund Lagt inn 28. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen