Styrking av rådgivning i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet høsten 2007

Rundskrivet til fylkeskommunene orienterer om Stortingets intensjon med å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med elleve mill. kroner i forbindelse med revidert budsjett 2007. Intensjonen er å styrke det forebyggende arbeidet med å forhindre omvalg og frafall ved at fylkeskommunene bidrar til å øke kvaliteten på rådgivning rettet mot ungdomsskoleelever.

Rundskriv F-16-07: Styrking av rådgivning i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet høsten 2007 (PDF-fil)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dette rundskrivet er publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html