Sammenslåing av programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi

Sammenslåingen vil være gjeldende fra skoleåret 2008–2009, og det nye programområdet vil hete Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.

Kommuner
Fylkeskommuner
Ungdomsskoler
Videregående skoler
Fylkesmennene

 

Nr.
F-18-07
Vår ref.
200705022
Dato
30.11.2007

 

Sammenslåing av programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi

Kunnskapsdepartementet har bestemt å slå sammen programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi. Sammenslåingen vil være gjeldende fra skoleåret 2008–2009, og det nye programområdet vil hete Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Det nye programområdet vil følge ordinære regler for elevens valg av programfag. Ordningen blir gjeldende også for de som går på Vg3 i skoleåret 2008–2009. Rundskriv F-12/2006 blir revidert i samsvar med denne sammenslåingen.

Med hilsen

Johan Raaum
ekspedisjonssjef
Kjersti Flåthen
avdelingsdirektør

 

Kopi:

KS
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Skolenes Landsforbund
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
ILS v/UiO
Norges handelshøyskole, Inst. for fagspråk og interkulturell komm.
Hellerud vgs
Drammen vgs
Ski vgs
Adolf Øiens skole
Jessheim vgs
Norsk Lektorlag
Valler vgs

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Signert versjon av rundskriv F-18-07 kan lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-18-07 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html