Rundskriv H-03/05

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005

Rundskriv H-3/05 - Utgitt 14. april 2005

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport 2005. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med vekt på utviklingen i 2004. I kapittel 1 i rapporten finnes et sammendrag av utviklingen i kommuneøkonomien og det kommunale tjenestetilbudet.