Rundskriv H-08/01

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Overføring av myndighet etter kommuneloven fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmennene

Overføring av myndighet etter kommuneloven fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmennene