Rundskriv H-08/01

Overføring av myndighet etter kommuneloven fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmennene

Overføring av myndighet etter kommuneloven fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmennene