Rundskriv H-23/03

Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/ fylkesråd, ordfører/ fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/ fylkesråd, ordfører/ fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m. (17.09.2003)

Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/ fylkesråd, ordfører/ fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

Rundskriv H-23/03
Dato: 16.09.2003