Rundskriv H-4/13 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2014