Beredskap i skoler og barnehager

I-6/2015

HOD har i samarbeid med KD, og etter innspill fra KMD, utarbeidet et rundskriv der det presiseres at barnehager og skoler skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, som for eksempel skyteepisoder eller gisselsituasjoner, og eventuelt planlegge sin beredskap i forhold til dette. Det er viktig at barnehager og skoler har beredskap mot alvorlige hendelser som kan ramme barna, og skyteepisoder og gisselsituasjoner er eksempler på faresituasjoner som virksomhetene må ta høyde for i sitt beredskapsarbeid.

Rundskriv - beredskap i skoler og barnehager.pdf