Rundskriv I-6/2020 - Forholdet mellom helselovgivningen og såkalt jomfruhinnekontroll.

Den senere tid har det blitt stilt spørsmål om såkalt jomfruhinnekontroll, og hvorvidt helsepersonell skal tilby eller utføre underlivsundersøkelse med det formål å bekrefte eller avkrefte om kvinner har hatt vaginalt samleie. Helse- og omsorgsdepartementet ser derfor behov for å redegjøre for relevant helselovgivning opp mot slik eventuell praksis.

Link til rundskriv I-6/2020