Rundskriv I-7/2017 Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet.  Målet innebærer også å skape en helhetlig helse- og omsorgs­tjeneste i kommunene.

Rundskriv I-7 2017 Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester.pdf