Rundskriv om Kunnskapsløftet

Rundskriv om Kunnskapsløftet

Her finner du en oversikt over rundskriv som Kunnskapsdepartementet (tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet) har sendt ut i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet:

Revidert rundskriv om innføring av Kunnskapsløftet. (Erstatter rundskriv F-012-06)Kunnskapsdepartementet har revidert rundskriv F-012-08, som blant annet omhandler fag- og timefordeling og tilbudsstruktur i Kunnskapsløftet. Det reviderte rundskrivet gjelder fra og med skoleåret 2008-2009.

Rundskriv om fag- og timefordeling i grunnopplæringen (F-012-06) (erstatter Rundskriv om fag- og timefordeling F-009-06).

Rundskriv om fremmedspråk (F-003-06)

Rundskriv om timetallsøkning (F-05-05)

Rundskriv "Dette er Kunnskapsløftet" (F-013-04)