Rundskriv V-12N/2003

Melding til Stortinget om dødsfall blant tidlegare stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer (02.11.2003)

Presteskapet

Nr.

Vår ref

Dato

V-12N/2003

2003/369 KIA

05.11.2003

Melding til Stortinget om dødsfall blant tidlegare stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer

Med rundskriv 1. desember 1961 bad departementet prestane om å melde frå til Stortingets presidentskap om dødsfall blant tidlegare stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer. Etter oppmoding frå Stortingets president vil departementet minne om dette. Ved slike dødsfall vert det halde ei minnetale i Stortinget, og i mange tilfelle har melding frå presten vore avgjerande for at Stortinget tidleg har vorte merksam på dødsfallet.

Med helsing

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør