Høring - Sametingsvalget - forskrift om valg til Sametinget

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2008