Høring - Sametingsvalget - forskrift om valg til Sametinget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2008