Samferdsel og miljø 2013 - Utvalgte indikatorer fra samferdselssektoren

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statistisk sentralbyrå utarbeidet rapporten Samferdsel og miljø 2013 - Utvalgte indikatorer fra samferdselssektoren.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statistisk sentralbyrå utarbeidet rapporten Samferdsel og miljø 2013 - Utvalgte indikatorer fra samferdselssektoren.

Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø.

Les rapporten her.