Samferdselsdepartementets EØS-strategi - Håndbok for SDs EØS-arbeid

Strategien klargjør hva som skal være målsetningene for Samferdselsdepartementets EØS-arbeid og er et oppslagsverk for de som arbeider med disse sakene i departementet.

Formålet med strategien er todelt: For det første er det å klargjøre og konkretisere hva som skal være målsetningene for SDs EØS-arbeid, herunder bidra til mer effektive arbeidsformer i departementet. Det er særlig fokus på tidlig fase i EUs regelverksprosess, da det er her vi har størst mulighet til å medvirke. For det andre er det å tjene som et praktisk oppslagsverk og verktøy for de som arbeider med EØS-saker i departementet, herunder å gjøre departementet mindre sårbart når personer med EØS-kompetanse
slutter eller endrer arbeidsoppgaver.

Les strategien (pdf)

Se også - Departementenes EØS-strategier