Samfunnsmessige konsekvenser av skipstrafikk og akutt oljeforurensning i Norskehavet

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Denne rapporten inngår som en underlagsrapport til følgende sektorvise utredninger av konsekvenser av Skipsfart og Petroleum tilknyttet arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Rapporten er levert av SINTEF Teknologi og Samfunn

Rapporten i pdf